Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại Việt Nam

“Chương Trình Nước Sạch & Vệ sinh Cho Trẻ Em Việt Nam” của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) tại Việt Nam.

Một phần doanh thu của nước khoáng giàu Hydrogen Shimiwataru tại Việt Nam đóng góp, “Chương Trình Nước Sạch & Vệ sinh Cho  Trẻ Em Việt Nam” của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) tại Việt Nam.

Tại Nhật Bản

Hỗ trợ cung cấp vật tư, thiết bị chăm sóc người bệnh tiểu đường ở các quốc gia đang phát triển.

Hỗ trợ các hoạt động chăm sóc người bệnh Parkinson.

Hỗ trợ nghiên cứu và trị liệu bệnh đa xơ cứng và xơ cứng teo cơ một bên của Bệnh viện y khoa Juntendo Nhật Bản.

Đóng góp hỗ trợ khắc phục thiên tai động đất ở tinh Kumamoto, Nhật Bản.